ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi (ISSN: 2757-5012)

PublisherUlusal Strateji Araştırmaları Derneği

ISSN-L2757-5012

ISSN2757-5012

IF(Impact Factor)2021 Evaluation Pending

Website

Description

Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi, Ulusal Strateji Araştırmalar Merkezi (ULUSAM) Derneği'nin uluslararası ilişkiler başta olmak üzere eğitim, ekoloji, ekonomi, enerji, insan hakları, siyaset bilimi, sosyal politika, sosyoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği ve uluslararası hukuk gibi sosyal bilimlerin çeşitli dallarını disiplinler arası bir yaklaşımla incelenen akademik niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına kazandırmayı amaçladığı basılı ve hakemli akademik dergidir.
Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi, Dünya ve Türkiye'de gerçekleşen askeri, ekonomik, kültürel, teknolojik ve toplumsal süreçlerin Türkiye'ye etkileri izleme ve analiz etmeye yönelik makaleler, raporlar ve röportajlar yayımlayarak Türkçe literatürün zenginleşmesini sağlama, Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda stratejik hedefler oluşturma ve disiplinler arası çalışmayı teşvik etmek üzerine kuruludur. Bu sebeple Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi açık erişim politikasını benimsemektedir.

Last modified: 2021-02-24 05:43:15

Volumes

  • No Archives