ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 2687-4407)

Publisherİzmir Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN-L2687-4407

E-ISSN2687-4407

IF(Impact Factor)2020 Evaluation Pending

Website

Description

İzmir Journal of Social Sciences is a scientific, peer-reviewed, open-access (GOLD) and an international journal that publishes original theoretical and/or practical articles that began publication in 2019. Its aim is to publish a wide range of articles in the field of social sciences, and to convey studies that are beneficial to science, humanity, to researchers and to all interested audiences.
İzmir Journal of Social Sciences accepts articles in Turkish, English or French.
Articles about History, Geography, Psychology, Sociology, Philosophy, Ethnology, Islamic Sciences, Religious Sciences, Law and Literature, economics, business, public administration, political science, labor economics, finance, econometrics, international relations can be sent to be reivewed. In addition, interdisciplinary articles related to the above fields are also included in the evaluation process.
İzmir Journal of Social Sciences has started its publication life in 2019. It will be published twice a year, June and December. Open access has adopted a double-blind pre-review system and a free publication policy. No registration, processing or publication fees are required from the author.
İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılında yayın hayatına başlayan teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan bilimsel, hakemli ve açık erişim ilkesini taşıyan uluslararası bir dergidir. Amacı, sosyal bilimler alanında geniş kapsamdaki makaleleri yayınlayarak bilime, insanlığa faydalı çalışmaları araştırmacılara ve tüm ilgi duyan kitleye ulaştırmaktır.
İzmir Sosyal Bilimler Dergisi'ne Türkçe İngilizce veya Fransızca dillerinde çalışmalar gönderilebilir.
Kapsam olarak, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, maliye, ekonometri, uluslararası ilişkiler, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Etnoloji, İslami Bilimler, Din Bilimleri, Hukuk ve Edebiyat Dalları alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası yazılar da değerlendirme sürecine alınır.
İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılı itibari ile yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanacaktır. Açık erişim, çift kör hakemlik sistemini ve ücretsiz yayın politikasını benimsemiştir. Yazarladan herhangi bir kayıt, işlem veya yayın ücreti talep edilmemektedir.
***
VOLUME 1 No 2 (DECEMBER 2019) https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/50739
1 ) Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Girişimcilik Yaklaşımı: Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Selma KARATEPE , Abdurrahman Muhammet BANAZILI , M. Seyda OZAN ) Pages : 51-59, https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/50739/...
2 ) Studying of The Employment of Information and Communication Technologies Specialists in Bulgaria (Tereza Stefanova) Pages : 60-67, https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/50739/...
3 ) Regard croisé sur les politiques migratoires de l'Union européenne et les politiques éducatives du Conseil de l'Europe (Ebru EREN) Pages :68-76, https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/50739/...
4 ) Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıma Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu (Erdem EREN) Pages : 77-85, https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/50739/...
5 ) Renewable Energy Contribution to Economic Growth in OECD countries ( RAMANDRAY Felix ) Pages : 86-93, https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/50739/...
***
VOLUME 1 No 1 (JUNE 2019) https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/49441
1 ) Yeni bir çevrimiçi eğitim ortamı: ÇÖÖP (Ömer AYDIN) Pages : 1-5, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/...
2 ) Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Alanında Sayısal Malzeme Kullanımı (Abdullah MANAZ) Pages : 6-13, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/...
3 ) Assisted Aging: The Future Confluence of Gerontology, Internet of Things and Psychological AI (Ulaş Başar GEZGİN, Alper YAMAN) Pages : 14-24, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/...
4 ) Enerji Piyasaları Bağlamında Kamu Politikaları (Engin ÖZTORNACI) Pages : 25-37, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/...
5 ) Akademik Literatürde Türk Tarih Tezi Sorunsalı (Yunus Emre ÖZKUL) Pages : 38-50, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/...

Last modified: 2020-01-21 02:03:11

Volumes

  • No Archives