ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2687-3583)

PublisherTekin Aycan TAŞCI

ISSN-L2687-3583

E-ISSN2687-3583

IF(Impact Factor)2020 Evaluation Pending

Website

Description

Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi (TRAD), yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli, açık erişimli, bilimsel bir dergidir. Makale çağrıları, dergi sitesi ve mail grupları üzerinden yapılacaktır.
Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi (TRAD), öncelikli olarak tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi, strateji, jeopolitik gibi sosyal bilim alanlarında Rusya ile ilgili Türkçe, Rusça ve İngilizce akademik makaleler ve kitap incelemelerini yayınlamayı amaçlamaktadır.
Derginin yayın dili Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak belirlenmiştir.
Dergiye gönderilen yazıların daha önceden yayınlanmamış olması veya aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Herhangi bir konferans veya sempozyumda sunulmuş olan çalışmaların genişletilmiş hali konferansın/sempozyumun adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayınlanabilir.
Dergide yayınlanacak çalışmalar için Kör Hakemlik sistemi uygulanacaktır.

Last modified: 2020-01-05 05:23:13

Volumes

  • No Archives