ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (International Journal of Western Black Sea Engineering and Science) (ISSN: 2687-2927)

PublisherBAKAD Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (Association of Western Black Sea Academician)

ISSN-L2687-2927

E-ISSN2687-2927

IF(Impact Factor)2020 Evaluation Pending

Website

Description

Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği tarafından yayınlanan UMÜFED Dergisi (Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi - International Journal of Western Black Sea Engineering and Science), mühendislik ve fen bilimleri alanında özgün bilimsel makalelere yer veren hakemli bir e-dergidir. UMÜFED Dergisi Dergipark sistemi üzerinden 2018 yılında kurulmuştur. 2019 yılından itibaren yılda iki defa yayınlanacak olan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi sadece elektronik olarak yayınlanır. Dergide makale gönderim ücreti yoktur.
UMÜFED dergisi Mühendislik ve Fen Bilimleri alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı, çeviri, editöre not vb. çalışmalarını yayınlayarak Mühendislik ve Fen Bilimleri alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.
Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir.
Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.
Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayınlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır.
Dergiye makale kabulü, dergipark üzerinden yapılmaktadır.
Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.
UMÜFED dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

Last modified: 2020-01-09 13:45:01

Volumes

  • No Archives