ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (ISSN: 2618-5725)

PublisherHakan AKDAG

ISSN-L2618-5725

E-ISSN2618-5725

IF(Impact Factor)2018 Evaluation Pending

Website

Description

“Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi - IJONASS ” 2017 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilgiler alnında ve editör kurlunun uygun gördüğü eğitim bilimleri alanında yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlayarak eğitim-öğretim süreçlerinde, öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma ve derleme makaleler yanında, ders etkinlikleri, kitap inceleme ve biyografi çalışmaları da yayınlanmaktadır.

Last modified: 2018-03-01 04:11:22

Volumes

  • No Archives