ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2149-7702)

PublisherDr. Sabri Sidekli

ISSN-L2149-7702

ISSN2149-7702

E-ISSN2587-0718

IF(Impact Factor)2021 Evaluation Pending

Website

Description

EKUAD HAKKINDA
EKUAD dergisi 2015 tarihinde yayına geçmiş, kar amacı gütmeyen ve akademik çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli bir çevrimiçi yayın aracıdır. EKUAD dört ayda bir olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır.
EKUAD dergisi kuram ve uygulamalı akademik çalışmaları kapsamaktadır. EKUAD dergisi bünyesinde bilimsel çalışmalarınızı gönderebileceğiniz alanlar aşağıda belirtilmiştir.
EKUAD Alanları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomi ve Planlaması
Eğitimde Drama
Fen Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Öğretim Uygulamaları
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Program ve Öğretim
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Sanat Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Türkçe ve Okuma Yazma Öğretimi
Yabancı Dil Eğitimi
Meslek ve Teknik Eğitim
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Öğretmen Yetiştirme
Eğitim Politikaları
Eğitim Programları ve Öğretimi
Fizik Eğitimi
Biyoloji Eğitimi
Kimya Eğitimi
Resim İş Eğitimi
Müzik Eğitimi
Tarih Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Vatandaşlık Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Tarihi
Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
Sağlık Eğitimi
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
Medya Okuryazarlığı
Değerler Eğitimi

Last modified: 2017-12-04 23:13:23

Volumes

  • No Archives