ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2148-8940)

PublisherKafkas Üniversitesi

ISSN-L2148-8940

E-ISSN2148-8940

IF(Impact Factor)2020 Evaluation Pending

Website

Description

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı ve elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi erişim yaklaşımını açık erişim olarak benimsemektedir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları dergisinde yayımlanacak olan makaleler editör kurulu ön incelemesinden geçtikten sonra hakem kurulu tarafından değerlendirilme sürecine geçilir. Bu süreçte makaleler, hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. ilgili yazarların sorumluluğundadır. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi makale kabulü veya süreç işlemi adı altında herhangi bir işlem ücreti talep etmemektedir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, düzenli olarak yayınlanan 5 yıllık Ulusal Hakemli Dergi statüsü taşımaktadır. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, "Dergi Editörleri Davranış İlkeleri"ni (COPE, Code of Conduct for Journal Editörs) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

Last modified: 2019-11-12 18:33:35

Volumes

  • No Archives