ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Journal of Eurasian Studies (ISSN: 2147-7469)

Publisherİstanbul University's Institute of Euroasia

ISSN-L2147-7469

ISSN2147-7469

IF(Impact Factor)2018 Evaluation Pending

Website

Description

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergi olup, yayınlanmak üzere gönderilen bir makale önce derginin yayın kurulu ardından da derginin yurt içi ve yurt dışında bulunan hakemlerinden üçü tarafından makalenin içeriğine uygun olarak değerlendirilir, ve bu hakemlerden en az ikisinin olumlu raporu ile yayımlanır. Hakemler yayın kurulu tarafından belirlenir.
Makaleler http://iudergi.com/tr/index.php/avid/user/register adresinden üye girişi sayfasından yazar olarak üye olunup, sisteme makale yükleme yoluyla gönderilmelidir. Basım aşamasına kadarki tüm süreçler İ.Ü. e-dergi sistemi üzerinden takip edilecektir.
Avrasya İncelemeleri Dergisi'ne gönderilmiş yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
Gönderilen yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde Dergi, yazıların bütün yayın hakkına sahip olur.
Yayımlanması uygun bulunmayan çalışmalar yazarına geri gönderilmez.
Yazar, hakemlerin ileri sürdükleri eleştiri ve değişiklere itiraz etme hakkına sahiptirler. Bu konuda son değerlendirme Yayın Kurulu tarafından yapılır.
Dergi'ye gönderilen çalışmaların içeriğinden tümüyle yazarları sorumludur.

Last modified: 2015-04-01 21:23:42

Volumes

  • No Archives