ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

The Journal of V.N.Karazin (ISSN: 2075-5457)

PublisherKharkiv National University

ISSN-L2075-5457

ISSN2075-5457

IF(Impact Factor)2018 Evaluation Pending

Website

Description

Вісник є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.
Призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.
Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук, та до Thomson Scientific Master Journal List.
До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.
Запланована періодичність випуску збірника — 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21572–11472Р від 20.08.2015

Last modified: 2017-07-17 23:26:44

Volumes