ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (ISSN: 1305-7820)

Publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi

ISSN-L1305-7820

ISSN1305-7820

E-ISSN2587-165X

IF(Impact Factor)2021 Evaluation Pending

Website

Description

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Fen Bilimleri alanında araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri niteliğindeki yazıların yayımlandığı, bahar(Haziran) ve güz(Aralık) dönemlerinde en az iki (2) sayı çıkaran hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide Türkçe ve İngilizce yazılmış yazılar yayımlanır.
Derginin amacı, Fen Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, kitap, proje eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan uluslararası ve saygın bilimsel bir dergi olmaktır.
Dergide yayınlanacak makalelerin Ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallarına uygun yazılmış olması ve ihtiyaç varsa etik kurul raporlarının alınmış olması gereklidir. Bu dergide yayınlanan makaleler bağımsız ve önyargısız çift körleme hakemlik (peer review) ilkeleri doğrultusunda bir danışma kurulu tarafından değerlendirilir.

Last modified: 2021-09-21 21:40:46

Volumes

  • No Archives