ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (ISSN: 1303-8451)

PublisherGazi Üniversitesi

ISSN-L1303-8451

ISSN1303-8451

E-ISSN2459-1912

IF(Impact Factor)2019 Evaluation Pending

Website

Description

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi tarafından yayınlanan ve çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir. 2014 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayınlanan dergi, 2016 yılından itibaren Dergipark dergi yönetim sistemi aracılığıyla Açık Erişim Sağlama politikasını benimsemeye devam etmekte olup bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmayı hedeflemektedir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi'nde, eğitim alanında disiplinler arası bir yaklaşımla, görgül çalışmalara ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer verilmektedir.

Last modified: 2018-01-09 14:30:10

Volumes