ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HARRAN İLAHİYAT DERGİSİ (ISSN: 1303-2054)

PublisherHARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ISSN-L1303-2054

ISSN1303-2054

E-ISSN2564-7741

IF(Impact Factor)2018 Evaluation Pending

Website

Description

1995 yılından bu yana yayın hayatında yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz, Sosyal-Beşeri İlimler/Dini Araştırmalar alanında te'lif edilen makaleleri ilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir. Dergimizde aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.
Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Son aşama olarak da iki hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir.
Dergimiz, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yayımlanmaktadır. Dergimize göndereceğiniz akademik çalışmalarınızı yeni sayının yayımlanmasından en geç 1 ay önce göndermeniz gerekmektedir.
Dergimize göndereceğiniz kıymetli çalışmalarınızı ilim dünyasına ulaştırmak bizleri memnun edecektir.

Last modified: 2018-01-05 17:59:06

Volumes

  • No Archives