ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkoloji Dergisi (ISSN: 0255-2981)

PublisherAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ISSN-L0255-2981

ISSN0255-2981

E-ISSN2602-4934

IF(Impact Factor)2020 Evaluation Pending

Website

Description

Türkoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel yöntem ve tekniklere göre hazırlanmış özgün araştırma ve inceleme yazılarına yer verilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Sempozyumlarda ya da kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri, daha önce yayımlanmamış ve derginin yayın ilkelerine uygun hâle getirilmiş olmak koşuluyla dergide yayımlanabilir.
Dergimize kaydolmak ve makale yüklemek için:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji
Yayımlanmış sayılarımızın PDF arşivine ulaşmak için:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji

Last modified: 2019-11-18 07:20:51

Volumes