ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Успіхи і досягнення у науці (ISSN: 3041-1254)

PublisherВидавнича група «Наукові перспективи»

ISSN-L3041-1254

ISSN3041-1254

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

Електронний науковий періодичний журнал “Успіхи і досягнення у науціˮ (далі – журнал) публікує наукові розвідки з теоретичних та прикладних аспектів гуманітарних, соціальних, поведінкових наук, освіти, права, а, також, управління та адміністрування з метою їх впровадження у сучасний освітній простір.
Засновники журналу: Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління, Видавнича група «Наукові перспективи».
Журнал видається за підтримки Інституту філософії та соціології Національної академії наук Азербайджану, Всеукраїнської асоціації педагогів і психологів з духовно-морального виховання, Християнської академії педагогічних наук України.
Рік заснування: 2024.
Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.
УДК 0/3+7/8]:001.31](477)(051)
Періодичність: щомісячно.
Мови журналу: українська, англійська.
Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Аудиторія: науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти, управлінці та всі працівники освіти, які сприяють розвитку інноваційного інформаційного потенціалу.
Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar
Тематичні рубрики серії «Гуманітарні науки»:
актуальні проблеми філології;
мовознавство;
літературознавство;
методика викладання мов.
Тематичні рубрики серії «Право»:
державотворення і правотворення в Україні: теорія, історія, практика;
енциклопедичні юридичні дослідження, філософія і соціологія права;
питання приватного права;
проблеми сучасного конституціоналізму;
судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
питання публічного права;
процесуальне законодавство;
кримінологія;
міжнародне право.
Тематичні рубрики серії «Соціальні та поведінкові науки»:
економічна теорія та історія економічної думки;
світове господарство і міжнародні економічні відносини;
основи управління національним господарством;
інноваційне управління підприємством;
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
гроші, фінанси і кредит;
бухгалтерський облік, аналіз, аудит та статистика;
підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
інформаційні системи і технології у торгівлі;
організація власного бізнесу.
Тематичні рубрики серії «Освіта»:
теорія та історія педагогіки;
питання практики виховання та навчання;
методика професійної освіти;
соціальна педагогіка;
сучасні педагогічні технології.
Тематичні рубрики серії «Управління та адміністрування»:
теорія та історія державного управління;
менеджмент;
управління людськими ресурсами;
механізми державного управління;
регіональне управління та місцеве самоврядування;
державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.

Last modified: 2024-02-29 05:48:28

Volumes

  • No Archives