ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR (ISSN: 3030-3192)

PublisherSecondSun LLC

ISSN-L3030-3192

E-ISSN3030-3192

IF(Impact Factor)8.1 / 2023

Website

Description

YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR jurnali har oyda bir marotaba elektron shaklda chop etiladigan milliy jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, professor va doktorantlar hamda o'rta ta'lim muassasalari hodimlari o'z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.
Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi: Mamlakatimizdagi izlanuvchilarini zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, davlat ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.

Last modified: 2024-03-28 17:50:25

Volumes

  • No Archives