ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

"AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR (JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH)" (ISSN: 2992-8923)

PublisherMudarris Ilm Ziyo MCHJ

ISSN-L2992-8923

ISSN2992-8923

IF(Impact Factor)10.8 / 2023

Website

Description

"AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR (JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH) " ilmiy izlanuvchi, professor o'qituvchilarining fizika, matematika, ximiya, biologiya,geoloya va texnika fanlaridagi amaliy va fundamental yo'nalishlaridagi ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash, tadqiqotchilarni ilmiy ishlanmalarni va natijalarini e'lon qiladi. Jurnal turli mamlakatlar olimlari va o‘qituvchilari o‘rtasida samarali muloqot uchun yuqori sifatli diskursiv ilmiy maydon yaratish; yangi g‘oyalar va tadqiqot natijalarining xalqaro miqyosda keng tarqalishini ta'minlash; yosh olim va tadqiqotchilarning o‘zining samarali taqdim etish yo‘llarini targ'ib qilish; muhim xalqaro ilmiy tadbirlar, nashrlar to‘g‘risida keng ilmiy jamoatchilikni xabardor qilish. Bu tadqiqotchilarga o‘zlari tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarining natijalarini O‘zbekistonda turib bo‘lsa-da keng ilmiy jamoatchilikka taqdim etish, o‘z ilmiy salohiyatlarini oshirish, erkin ilmiy fikr almashinish imkonini beradi. Jurnalda e'lon qilingan ilmiy maqolalar xalqaro ilmiy bazalarda indekslanadi.

Last modified: 2023-11-18 18:12:47

Volumes

  • No Archives