ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

“IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA (JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY)” (ISSN: 2992-8907)

PublisherMudarris Ilm Ziyo MCHJ

ISSN-L2992-8907

E-ISSN2992-8907

IF(Impact Factor)9.2 / 2023

Website

Description

“IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA (JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY)” jurnali tadqiqotning turli yo'nalishlarida ilg‘or, zamonaviy fan sohalarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarini nashr etish va keng ilm ommaasiga targ'ib etish. Jurnal turli mamlakatlar olimlari va o‘qituvchilari o‘rtasida samarali muloqot uchun yuqori sifatli diskursiv ilmiy maydon yaratish; yangi g‘oyalar va tadqiqot natijalarining xalqaro miqyosda keng tarqalishini ta'minlash; yosh olim va tadqiqotchilarning o‘zining samarali taqdim etish yo‘llarini targ'ib qilish; muhim xalqaro ilmiy tadbirlar, nashrlar to‘g‘risida keng ilmiy jamoatchilikni xabardor qilish. Bu tadqiqotchilarga o‘zlari tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarining natijalarini O‘zbekistonda turib bo‘lsa-da keng ilmiy jamoatchilikka taqdim etish, o‘z ilmiy salohiyatlarini oshirish, erkin ilmiy fikr almashinish imkonini beradi. Jurnalda e'lon qilingan ilmiy maqolalar xalqaro ilmiy bazalarda indekslanadi.

Last modified: 2023-11-18 18:11:33

Volumes

  • No Archives