ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Universal journal of social sciences, philosophy and culture (ISSN: 2992-8834)

PublisherHumoScience

ISSN-L2992-8834

ISSN2992-8834

IF(Impact Factor)8.0 / 2023

Website

Description

"UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE" -ilmiy jurnali har oyda bir marotaba chop etiladigan elektron va ochiq jurnal bo‘lib, jurnalning asosiy vazifasi ijtimoiy-gumanitar, falsafa va san'atshunoslik fanlarning hozirgi kundagi dolzarb muammolarini yoritishdan iborat. O‘zbekiston, taraqqiyot yo‘llari, Markaziy Osiyoda ilm-fan va ta'limga, qolaversa, jahon fan va ta'limiga ulkan hissa qo‘shgan olimlar. Shuningdek, "UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE" ilmiy jurnalining maqsadi ham mazkur yo‘nalishdagi ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni takomillashtirish muammolari haqida ilmiy jamoatchilikni xabardor qilish, yosh avlodning fan va ta'limga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirish, ilmiy qarashlarini bayon etishdan iborat.

Last modified: 2023-11-14 18:12:40

Volumes

  • No Archives