ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Universal journal of law, finance and applied sciences (ISSN: 2992-880X)

PublisherHumoScience

ISSN-L2992-880X

ISSN2992-880X

IF(Impact Factor)8.0 / 2023

Website

Description

"UNIVERSAL JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES" -ilmiy jurnali har oyda bir marotaba chop etiladigan elektron va ochiq jurnal bo‘lib, jurnalning asosiy vazifasi huquq, iqtisodiy va amaliy fanlarning hozirgi kundagi dolzarb muammolarini yoritishdan iborat. O‘zbekiston, taraqqiyot yo‘llari, Markaziy Osiyoda ilm-fan va ta'limga, qolaversa, jahon fan va ta'limiga ulkan hissa qo‘shgan olimlar. Shuningdek, "UNIVERSAL JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES" ilmiy jurnalining maqsadi ham mazkur yo‘nalishdagi ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni takomillashtirish muammolari haqida ilmiy jamoatchilikni xabardor qilish, yosh avlodning fan va ta'limga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirish, ilmiy qarashlarini bayon etishdan iborat.

Last modified: 2023-11-14 18:13:33

Volumes

  • No Archives