ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2822-4574)

PublisherÖnder Baltacı

ISSN-L2822-4574

E-ISSN2822-4574

IF(Impact Factor)2023 Evaluation Pending

Website

Description

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi (UPSEAD); psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, çocuk gelişimi ve özel eğitim alanları başta olmak üzere eğitimin psikolojik ve sosyal alanlarına yönelik özgün ve güncel araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Bu kapsamda UPSEAD, yılda 2 defa (Haziran, Aralık) sayı çıkarmaktadır. UPSEAD'da araştırma makalesi, olgu sunumu, klasik derleme, sistematik derleme ve meta-analiz türünden makaleler yayınlanmaktadır.
UPSEAD aşağıdaki konu alanlarından makaleler kabul etmektedir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Psikoloji
Eğitim Bilimleri
Sosyal Bilimler
Çocuk Gelişimi
Erken Çocukluk Eğitimi
Özel Eğitim
Eğitim Psikolojisi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Fen/Matematik Eğitimi
Sanat Eğitimi
Eğitim Teknolojisi

Last modified: 2022-11-12 20:44:35

Volumes

  • No Archives