ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2822-3349)

PublisherTerörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği

ISSN-L2822-3349

ISSN2822-3349

E-ISSN2822-3357

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi – İÇAD, Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği'ne ait; başta terörizmle mücadelede istihbaratın kullanımı olmak üzere, uluslararası güç ve güç dengesi mücadelesinin yürütüldüğü alanlardan belki de en önemlisi haline gelen bilgi alanının temel fonksiyonu olan istihbarat konusuyla, bu konunun tamamlayıcı bileşeni konumundaki istihbarat tarihi, stratejik istihbarat, istihbarata karşı koyma, istihbarat örgütleri, istihbarat yöntemleri, psikolojik harekât istihbaratı ve bu konuları kapsayan akademik çalışmalara yer veren, ulusal hakemli akademik bir dergidir. Dergide analitik ve özgün çalışmalar ile kitap incelemeleri yayımlanmaktadır.
İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi – İÇAD yayımladığı çalışmalar ile istihbarat ve istihbarata karşı koyma konularında akademik bilgi düzeyini artırmayı, Türkiye'de istihbarat konusuna özgün kavramlar geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve bu alanlardaki akademik çalışmalar için başvuru platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Dergi yayımlandıktan en geç 15 gün içerisinde Milli Kütüphane Derleme Müdürlüğüne altı nüsha gönderilmekte ve ayrıca Milli Kütüphane Elektronik Yayın Derleme Sistemine yüklenmektedir.
İstihbarat alanındaki literatüre katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedefi ile yayın hayatına başlayan İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi – İÇAD, Türkiye'de ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmeyi ve referans gösterilen bir hakemli bir dergi olmayı hedeflemektedir.

Last modified: 2022-07-01 18:46:14

Volumes

  • No Archives