ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi (UİÇD) The Journal of International Relations Studies (JIRS) (ISSN: 2791-724X)

PublisherProf.Dr. Mehmet Sait DİLEK

ISSN-L2791-724X

E-ISSN2791-724X

IF(Impact Factor)2022 Evaluation Pending

Website

Description

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi (UİÇD), yılda iki kere olmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.
Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi'nin ilk sayısı Haziran 2021 tarihinde Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanmaya başlamıştır.
Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi (UİÇD) siyasi tarih, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, siyaset sosyolojisi, çatışma çözümü ve arabuluculuk, göç ve göçmen sorunları, bölgesel çalışmalar gibi alanlar/konularda makale, editöre mektup, kitap incelemesi ve kitap eleştirisi gibi çalışmaları yayınlamaktadır.
Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmaların hakem süreçlerinin başlatılabilmesi için çalışmanın benzerlik oranının %20'nin altında olduğunu gösteren benzerlik raporunun sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. Benzerlik raporu sisteme yüklenmeyen veya %20'nin üzerinde benzerlik oranına sahip çalışmalar değerlendirme sürecine alınmaksızın dergi editörü tarafından reddedilebilecektir.

Last modified: 2022-06-19 06:44:08

Volumes

  • No Archives