ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İlim, Sanat ve Edebiyat Dergisi (İSED) (ISSN: 2791-7215)

PublisherUlaş Bingöl

ISSN-L2791-7215

E-ISSN2791-7215

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

 İlim, Sanat ve Edebiyat Dergisi (İSED), yılda iki defa (Haziran  ve Aralık aylarında) yayımlanan Uluslararası erişime açık bilimsel odaklı bir akademik dergidir. Dergide sanat, edebiyat ve Türk kültürü alanındaki makalelere ek olarak multidisipliner makaleler de yayımlanmaktadır. Bu doğrultuda İlim, Sanat ve Edebiyat Dergisinin (İSED) amacı, sanat ve edebiyat eleştirisine azamî derecede geniş bir perspektiften yaklaşıp alan çalışmalarına katkı sunmak ve çeşitlilik oluşturmaktır.
 İlim, Sanat ve Edebiyat Dergisi (İSED), edebiyat ve sanat araştırmaları alanlarında nitelikli, alanına katkı sağlayan, yeni bakışlar ortaya koyan ve özgün yorumlarda bulunan makaleleri yayımlamayı kendine temel ilke edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda bilhassa makalelerin seçimi, hakemlerin değerlendirmeleri ve makalelerin yayına kabul edilme süreçlerine ayrıca dikkat eden İlim, Sanat ve Edebiyat Dergisi (İSED) bilimsellikten ödün vermez. Her biri alanında ciddi çalışmalar ortaya koymuş alan editörleri, dergiye gönderilen makaleleri titizlikle inceledikten sonra hakem sürecini başlatır. Nitelikli bir makalenin ortaya konmasında hakem sürecinin yadsınamaz bir önemi vardır. Bu bağlamda İlim, Sanat ve Edebiyat Dergisi (İSED), yayın sürecine kabul edilen çalışmaları alanında uzman araştırmacılara göndermeyi prensip olarak kabul eder. Derginin yayın kurulunda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden hocalarla birlikte farklı ülkelerden alanında uzman araştırmacılar da yer almaktadır.  Siz de kıymetli çalışmalarınızı yayımlanmak üzere bizlere göndererek dergimize katkıda bulunabilirsiniz. Çalışmalarınızı dergimizde yayımlanmasından büyük onur duyarız.
Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımızı sunarız.
İlim, Sanat ve Edebiyat Dergisi (İSED) Editör Kurulu adına
Dr. Ulaş BİNGÖL
Dr. Enser YILMAZ

Last modified: 2022-01-13 04:34:39

Volumes

  • No Archives