ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Актуальні питання у сучасній науці (ISSN: 2786-6300)

PublisherФОП «Жукова Ірина Віталіївна»

ISSN-L2786-6300

E-ISSN2786-6300

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

Друкований журнал «Актуальні питання у сучасній науці» (Серія «Історія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Державне управління») (далі – журнал) - це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові розвідки з теоретичних та прикладних аспектів державного управління, права, економіки, історії, педагогіки, техніки для їх інтеграції у європейський, світовий науковий простір.
Засновники журналу: громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», громадська наукова організація "Асоціація науковців України" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Науковий парк Національного авіаційного університету" (НП НАУ).
Журнал видається у рамках роботи Видавничої групи «Наукові перспективи».
Журнал видається за підтримки Інституту філософії та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Баку, Азербайджан), Міждержавної гільдії інженерів консультантів, громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».
Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.
Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 25116-15056Р.
Періодичність виходу – 1 раз на місяць.
Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).
Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Цільова аудиторія: науковці, працівники вищих навчальних закладів та наукових інституцій, здобувачі вищої освіти, а, також, фахівці тематики журналу.
Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar
Тематичні рубрики журналу з історії:
актуальні проблеми історії України;
всесвітня історія;
теоретичні дослідження з археології;
джерелознавство;
історична урбаністика.
інші розділи історії та археології, якi мiстять новi наукові результати i мають прикладне значення.
Тематичні рубрики журналу з педагогіки:
актуальні проблеми освіти та педагогіки;
сучасні освітні технології;
методика навчання і виховання;
професійна освіта;
початкова освіта;
спеціальна педагогіка.
Тематичні рубрики журналу з права:
державотворення і правотворення;
питання приватного права;
проблеми сучасного конституціоналізму;
судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
питання публічного права;
процесуальне законодавство;
кримінологія;
судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
міжнародне право.
Тематичні рубрики журналу з економіки:
економічна теорія та історія економічної думки;
світове господарство і міжнародні економічні відносини;
основи управління національним господарством.
інноваційне управління підприємством;
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
гроші, фінанси і кредит;
бухгалтерський облік, аналіз, аудит та статистика.
Тематичні рубрики журналу з техніки:
техніка;
фізико-математичні науки;
математичне моделювання;
комп'ютерні науки;
обчислювальні методи;
електроніка;
авіаційна та ракетно-космічна техніка;
річковий та морський транспорт;
математика і механіка;
радіофізика;
інформатика;
сучасні авіаційні технології;
кібербезпека, комп'ютерна та програмна інженерія;
аеронавігація, електроніка, телекомунікація.
Тематичні рубрики журналу з державного управління:
теорія та історія державного управління;
механізми державного управління;
регіональне управління та місцеве самоврядування;
державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.

Last modified: 2022-07-28 20:16:19

Volumes

  • No Archives