ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

«Вісник науки та освіти» (ISSN: 2786-6165)

PublisherВидавнича група «Наукові перспективи»

ISSN-L2786-6165

ISSN2786-6165

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

Електронний журнал «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)» (далі – журнал) публікує наукові розвідки з теоретичних та прикладних аспектів філології, соціології, науки про освіту, історії, археології, а, також, культурології та мистецвознавства з метою їх впровадження у сучасний науково-освітній простір.
Засновники журналу: Видавнича група «Наукові перспективи» та громадська наукова організація «Християнська академія педагогічних наук України».
Журнал видається за підтримки Інституту філософії та соціології Національної академії наук Азербайджану, громадської наукової організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання» та громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління».
Рік заснування: 2022.
Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.
Періодичність: 1 раз на місяць.
Мови журналу: українська, англійська, німецька (змішаними мовами).
Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Цільова аудиторія: вчені, лінгвісти, літературознавці, перекладачі, мистецвознавці, культурознавці, педагоги, соціологи, історики, археологи, а, також, інші фахівці з різних сфер життєдіяльності суспільства, де знаходить застосування тематика наукового журналу.
Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar
Тематичні рубрики з філології:
актуальні проблеми філології;
мовознавство;
літературознавство;
методика викладання мов.
Тематичні рубрики з педагогіки:
теорія та історія педагогіки;
питання практики виховання та навчання;
методика професійної освіти;
соціальна педагогіка;
сучасні педагогічні технології.
Тематичні рубрики з соціології:
теорія та методологія соціології;
сучасні напрями соціологічних досліджень;
соціальні структури та соціальні відносини;
основи соціальної та галузевої соціології.
Тематичні рубрики з культури і мистецтва:
теорія, історія культури та мистецтва;
культурологія;
музичне мистецтво;
сценічне мистецтво;
музеєзнавство та памяткознавство;
прикладні технології мистецтва.
Тематичні рубрики з історії та археології:
актуальні проблеми історії України;
всесвітня історія;
теоретичні дослідження з археології;
джерелознавство;
історична урбаністика.
інші розділи історії та археології, якi мiстять новi наукові результати i мають прикладне значення.

Last modified: 2022-05-20 19:56:24

Volumes

  • No Archives