ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Наука і техніка сьогодні (ISSN: 2786-6025)

PublisherВГ Наукові перспективи

ISSN-L2786-6025

E-ISSN2786-6025

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

У сiчнi 2022 року з метою розвитку наукового, технічного потенціалу різних галузей науки шляхом оприлюднення результатів досліджень та їх інтеграції у сучасний освітній простір засновано електронний журнал «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки») (далі – журнал).
Засновники журналу: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ", ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ НАУКОВЦІВ УКРАЇНИ" та Видавнича група «Наукові перспективи».
Журнал видається у рамках роботи Видавничої групи «Наукові перспективи».
Журнал видається за підтримки громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» та громадськьої організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».
Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2786-6025 online.
Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.
Періодичність виходу – 1 раз на місяць.
Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).
Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Категорії читачів: вчені, педагоги, представники вищих навчальних закладів та наукових інституцій, а, також фахівці тематики наукового журналу.
Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar
Тематичні рубрики з педагогіки:
актуальні проблеми освіти та педагогіки;
сучасні освітні технології;
методика навчання і виховання;
професійна освіта;
початкова освіта;
спеціальна педагогіка.
Тематичні рубрики з права:
державотворення і правотворення;
питання приватного права;
проблеми сучасного конституціоналізму;
судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
питання публічного права;
процесуальне законодавство;
кримінологія;
судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
міжнародне право.
Тематичні рубрики з економіки:
економічна теорія та історія економічної думки;
світове господарство і міжнародні економічні відносини;
основи управління національним господарством.
інноваційне управління підприємством;
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
гроші, фінанси і кредит;
бухгалтерський облік, аналіз, аудит та статистика.
Тематичні рубрики з техніки:
інженерія програмного забезпечення;
комп'ютерні науки;
комп'ютерна інженерія;
інформаційна безпека;
кібербезпека;
авіаційна та ракетно-космічна техніка;
хімічні технології та інженерія;
технології захисту навколишнього середовища;
авіаційний транспорт;
транспортні технології (за видами).
Тематичні рубрики з фізико-метаматичних наук:
експериментальні дослідження з ядерної фізики, космічних променів і елеметарних частинок;
теоретичні дослідження фізики високих енергій, фізики твердого тіла, фізики плазми та керованого ядерного синтезу, фізики пучків заряджених частинок, плазмової електроніки;
матеріалознавство;
фізика тонких плівок, фізика конденсованих середовищ;
функціональних матеріалів і покриттів, технічної теплофізики та промислової теплоенергетики;
медична фізика та фізичнітехнології в міждисциплінарному контексті;
математичний аналiз;
математична фізика;
математична теорія керування та механіки;
інші розділи математики, якi мiстять новi теоретичнi результати i мають прикладне значення.

Last modified: 2022-02-17 23:09:33

Volumes

  • No Archives