ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Наукові інновації та передові технології (ISSN: 2786-5274)

PublisherГО "ВАДНД"

ISSN-L2786-5274

ISSN2786-5274

IF(Impact Factor)2023 Evaluation Pending

Website

Description

Друкований журнал «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка») (далі – журнал) започаткований у 2021 році з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу у галузях державного управління, права, економіки, психології, педагогіки та його інтеграції у світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень.
Засновник журналу: громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління».
Журнал видається у рамках видавничої групи «Наукові перспективи».
Журнал видається за наукової підтримки: ПВНЗ «Університет Новітніх Технологій», громадської організації «Асоціація науковців України», громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».
Журналу присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2786-5274 print.
Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24962-14902Р від 13.09.2021 р.
Періодичність виходу – 12 разів у рік.
Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).
Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Категорії читачів: вчені, педагоги, працівники вищих навчальних закладів та наукових установ, а, також фахівці тематики наукового журналу.
Тематичні рубрики журналу з державного управління:
теорія та історія державного управління;
державна служба;
механізми державного управління;
регіональне управління та місцеве самоврядування;
соціальна і гуманітарна політика;
дослідження, розробки, проєкти.
Тематичні рубрики журналу з права:
державотворення і правотворення.
питання приватного права;
проблеми сучасного конституціоналізму;
питання публічного права;
процесуальне законодавство;
кримінологія;
судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
міжнародне право.
Тематичні рубрики журналу з економіки:
економічна теорія та історія економічної думки;
світове господарство і міжнародні економічні відносини;
основи управління національним господарством.
інноваційне управління підприємством;
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
гроші, фінанси і кредит;
бухгалтерський облік, аналіз, аудит та статистика.
Тематичні рубрики журналу з психології:
загальна психологія;
соціальна психологія;
педагогічна та вікова психологія;
історія психології;
психологія статевих відмінностей;
екологічна психологія;
психологія праці; інженерна психологія;
психологія управління;
нейропсихологія.
Тематичні рубрики журналу з педагогіки:
актуальні проблеми освіти та педагогіки;
сучасні освітні технології;
методика навчання і виховання;
професійна освіта;
початкова освіта;
спеціальна педагогіка.
Видавець: громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Свiдоцтво серія ДК №4957 від 18.08.2015 р.

Last modified: 2021-09-27 18:32:43

Volumes

  • No Archives