ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

“Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)ˮ (ISSN: 2786-4952)

PublisherВидавнича група "Наукові перспективи"

ISSN-L2786-4952

E-ISSN2786-4952

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

“Журнал створений людьми, про людей, для людей”
Електронний науковий журнал “Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)ˮ (далі – журнал) заснований з метою висвітлення актуальних питань теорії та практики психології, педагогіки та медицини в Україні, за кордоном.
Засновники журналу: Видавнича група «Наукові перспективи», громадська організація «Християнська академія педагогічних наук України» та громадська організація «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».
Журнал видається за підтримки КНП "Клінічна лікарня No15 Подільського району м.Києва".
Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2786-4952 Online.
Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.
Періодичність виходу – 1 раз на два місяця.
Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).
Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar
Журнал призначений для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти. практиків та ін.
Рубрики видання з педагогіки:
Основи педагогіки;
Історія педагогічної науки;
Освітні технології;
Системний підхід у вищій освіті;
Методологія системи педагогічних наук;
Інформаційні технології в освіті;
Інтеграційні процеси та міжкультурні комунікації в галузі освіти.
Рубрики видання з психології:
Загальні питання психології;
Психологія розвитку та вікова психологія;
Етологія та порівняльна психологія;
Біопсихологія;
Дитяча та юнацька психологія;
Психологія старіння;
Соціальна психологія;
Прикладна психологія.
Рубрики видання з медицини:
Інноваційні технології створення нових лікарських засобів, вакцин, діагностикумів;
Молекулярна біологія та генетика;
Діагностичні, лікувальні та профілактичні технології;
Фізіологія біохімії та морфології людини;
Експериментальна, клінічна фармакологія та патофізіології;
Вивчення етіології та патогенезу захворювань;
Сучасні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань;
Медична психологія;
Гематологія та трансфузіологія.
Видавець: громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Свiдоцтво серія ДК №4957 від 18.08.2015 р.
Адреса: Андріївський узвіз, буд.11, оф 68, м. Київ, 04070.

Last modified: 2021-07-30 02:15:16

Volumes

  • No Archives