ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Bozok Veterinary Sciences (ISSN: 2757-5179)

PublisherYozgat Bozok Universitesi

ISSN-L2757-5179

E-ISSN2757-5179

IF(Impact Factor)2022 Evaluation Pending

Website

Description

(Tr) Bozok Veterinary Sciences, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bilimsel yayın organı olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi ''Bozok Vet Sci''dir. Bozok Veterinary Sciences hakemli ve bilimsel süreli dergi olarak yayınlanmaktadır. Klinik Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimleri, Temel Bilimleri, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Halk Sağlığı, Egzotik, Yaban ve Laboratuvar Bilimi alanlarındaki çalışmalar yayınlanır. Dergimizde orijinal araştırma makalesi, olgu sunumu, davetli ve editör onayı alınmış derlemeler, kısa bildiriler ve editöre mektuplar yayınlanır.
(Eng) Bozok Veterinary Sciences is the scientific publication of Yozgat Bozok University and is published twice a year, in June and December. The abbreviated name of the journal is "Bozok Vet Sci". Bozok Veterinary Sciences is published as a peer-reviewed and scientific periodical. Studies in the fields of Clinical Sciences, Preclinical Sciences, Basic Sciences, Food Hygiene and Technology, Animal Science, Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Public Health, Exotic, Wild, and Laboratory Sciences are published. Original research articles, case reports, invited and editorial approved reviews are published in our journal. , short papers and letters to the editor are published.

Last modified: 2022-06-20 19:02:44

Volumes

  • No Archives