ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

«Наукові перспективи» (ISSN: 2708-7530)

PublisherГО "ВАДНД"

ISSN-L2708-7530

ISSN2708-7530

IF(Impact Factor)2023 Evaluation Pending

Website

Description

Друкований журнал «Наукові перспективи» (далі - журнал) заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу та реалізації кращих традицій науки в Україні та за кордоном.
Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 24436-14376Р.
Журнал виходить 12 раз у рік.
Засновниками журналу є громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління» та громадська організація «Асоціація науковців України».
Редакційна колегія журналу сформована із міжнародних та вітчизняних фахівців різних галузей науки.
Журнал висвітлює історію, теорію, механізми формування та функціонування, а, також, інноваційні питання розвитку державного управління, права, економіки та медицини.
Наукове видання включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar.
Серії журналу:
1. Державне управління
Теорія та історія державного управління;
Механізми державного управління;
Регіональне управління та місцеве самоврядування;
Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
Забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.
2. Право
Конституційне право; Міжнародне право;
Господарське право; Фінансове право;
Трудове право; Право соціального забезпечення;
Правоохоронна діяльність;
Кримінальне право та кримінальний процес;
Історія права.
3. Економіка
Економіка;
Облік і оподаткування;
Фінанси, банківська справа та страхування;
Менеджмент; Маркетинг;
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
Готельно-ресторанна справа; Туризм;Міжнародні економічні.
відносини.
4. Медицина
Стоматологія;
Медична психологія;
Фармація, промислова фармація.
5. Психологія
Загальні питання психології ;
Психологія розвитку та вікова психологія;
Зоопсихологія;
Етологія та порівняльна психологія;
Біопсихологія;
Дитяча та юнацька психологія;
Психологія старіння;
Соціальна психологія;
Прикладна психологія.
6. Педагогіка
Основи педагогіки;
Історія педагогічної науки;
Сучасні педагогічні технології;
Міжнародні освітні концепції;
Освітні технології;
Методологія системи педагогічних наук;
Методика викладання у вищій школі;
Інтеграційні процеси та міжкультурні комунікації в галузі освіти.

Last modified: 2021-05-05 13:59:12

Volumes

  • No Archives