ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (ISSN: 2687-2641)

PublisherSalim Durukoglu

ISSN-L2687-2641

E-ISSN2687-2641

IF(Impact Factor)1 / 2019

Website

Description

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (USBAD) is an international refereed journal which will be published twice a year. Special or additional issues may be published where necessary. The journal follows the Open Access Policy.
INTERNATIONAL ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES (USBAD) is a journal that publishes articles in all fields of social sciences, especially in Turkology, philology, literature, history and education sciences. . Within this framework, original scientific articles, symposium / information feast declarations may be published, provided that the place, meeting and date are recorded and not published elsewhere.
(E-Dergi olarak bilimsel yayın hayatındaki yolculuğuna başlayan ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 kez yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir.
Yayınlanacak yazıları intihal programlarından geçirerek kabul etme ve yayınlama yoluyla bilim dünyasında özgün yayınların yapılmasına imkân ve ortam hazırlamayı hedefleyen ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Türkoloji, filoloji, edebiyat, tarih, eğitim bilimleri başta gelmek üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede dergide özgün bilimsel makaleler, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum / bilgi şöleni bildirileri de yayınlanabilir.)

Last modified: 2020-05-12 08:25:55

Volumes