ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Veri Bilimi (ISSN: 2667-582X)

PublisherMurat Gök

ISSN-L2667-582X

E-ISSN2667-582X

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

Veri Bilimi dergisinin amacı; ulusal ve uluslararası bilim camiasında, veri bilimi ve uygulamaları alanında araştırma ve derleme makale çalışmaları için bir yayın platformu oluşturarak disiplinler arası yeni makale ve proje çalışmalarına rehberlik etmektir.
Dergimiz, veri oluşturma, madencilik, keşif, küratörlük, modelleme, işleme ve yönetimden analize, tahmin, görselleştirme, kullanıcı etkileşimi, iletişim, paylaşım ve yeniden kullanım gibi tüm alandaki bilimsel verilerle ilgili konuları kapsamaktadır. Genel araçlar ve kavramların yanı sıra belirli araçlar, altyapılar ve uygulamalar ile ilgileniyoruz. Nihai amaç, fiziksel, biyolojik ve dijital sistemler konusundaki anlayışımızı derinleştirmek, insan sosyal ve ekonomik davranışlarını kavramak ve günlük yaşam ve gelecek için yeni çözümler tasarlamak için bilimsel verilerin gücünü açığa çıkarmaktır. Verilerin açığa çıkarılması, aynı zamanda araçların ve iş akışlarının daha kolay kullanılmasını sağlamak için verileri ayıklamak, nakletmek, havuzlamak, rafine etmek, saklamak, analiz etmek ve görselleştirmek için yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Veri Blimi dergisi, her alandan veri temelli yöntem, uygulama ve araçlardan katkıları değerlendirmektedir. Bunların yanı sıra, dergimiz sosyal, coğrafi ve zamansal bir boyut ekleyen makalelerin yanı sıra keşif araştırmalarında veri hazırlayan ve kullanan uygulama odaklı makaleleri de kabul etmektedir.
Veri Bilimi dergisi, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Last modified: 2019-12-28 22:32:18

Volumes

  • No Archives