ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi (ISSN: 2636-7483)

PublisherZeynep Cansu Ayturan

ISSN-L2636-7483

E-ISSN2636-7483

IF(Impact Factor)2023 Evaluation Pending

Website

Description

UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir.

Last modified: 2018-07-24 23:03:45

Volumes

  • No Archives