ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2619-9580)

PublisherEfil Yayınevi

ISSN-L2619-9580

ISSN2619-9580

IF(Impact Factor)2023 Evaluation Pending

Website

Description

Dergi Sahibi: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti. adına Fethiye Çolak
Editör: Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak
Yazı İşleri Müdürü: Fethiye Çolak
Eş-Editör: Sacit Hadi Akdede
İdari Editör Yardımcısı: Gözde Yılmaz
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi; uluslararası kimlikte, hakemli ve süreli bir yayın organı olarak yılda 4 defa, hem basılı hem dijital ortamda yayımlanacaktır. Yazı dili İngilizce ve Türkçedir. Derginin Editörlüğünü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Eş-Editörlüğünü ise Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede üstlenmiştir.
EfilJournal, iktisat kuramının geleneğine sahip çıkmaktadır. Bundan dolayı, iktisadi düşünce tarihine ilişkin makalelere de yer vermek için çaba göstermektedir. Amacımız; iktisadı, geleneğini yadsımadan yerine oturtmaktır. Dergide sadece ekonomi temelli yazıları yayımlayacak ancak, iktisadın bir sosyal bilim olduğu unutulmadan diğer alanlar ile de bağlantısını koparmayan bir yayın politikası izlenecektir.
www.efiljournal.com

Last modified: 2019-10-30 15:57:24

Volumes