ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління (ISSN: 2617-9660)

PublisherМАУП та Науково-дослідний центр судової експертизи

ISSN-L2617-9660

E-ISSN2617-9660

IF(Impact Factor)2023 Evaluation Pending

Website

Description

Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2617-9660.
Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» (далі - електронне наукове видання) засновано з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.
Електронне наукове видання сформовано відповідно до законів України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про видавничу справу", "Про авторське право і суміжні права", Порядком формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом МОН від 15.01. 2018 № 32, Статуту Науково - дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності, наказами директора Науково - дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності, Статуту Відкритого акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад« Міжрегіональна Академія управління персоналом »і згідно з іншими документами.
Опублікування матеріалів в електронному науковому виданні здійснюється за умови дотримання авторами редакційних вимог, що пред'являються до наукових фахових видань України.
Рубрики видання по праву:
1. Державотворення і правотворення.
2. Проблеми сучасного конституціоналізму.
3. Питання публічного права.
4. Питання приватного права.
5. Процесуальне законодавство.
6. Кримінологія.
7. Криміналістика і судова експертиза.
8. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності.
9. Міжнародне право.
Рубрики видання з державного управління:
1. Теорія та історія державного управління;
2. Функціонування і розвиток механізмів державного управління;
3. Концептуальні засади державної служби;
4. Регіональне управління та місцеве самоврядування;
5. Державне управління в галузі освіти;
6. Сучасні технології управління в державі.

Last modified: 2019-02-01 04:09:04

Volumes

  • No Archives