ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

GEOMATİK (ISSN: 2564-6761)

PublisherTHE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

ISSN-L2564-6761

E-ISSN2564-6761

IF(Impact Factor)2022 Evaluation Pending

Website

Description

Geomatik Dergisi 2016 yılından beri yayın hayatını sürdüren ulusal hakemli bir dergi olup hakem değerlendirme sistemi mevcuttur. Harita Mühendisliğine ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor ve editöre mektup niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden yayınlanabilir olduğuna dair karar verildikten sonra yayımlanır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan eser, dergi editörlüğünce değerlendirme için hakemlere gönderilir.Geomatik Dergisinde KÖR HAKEMLİK uygulaması mevcuttur. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış makaleler Türkçe olarak kabul edilmektedir.
Araştırma Makalesi
Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılar.
Tarama Makalesi
Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar.
Kısa Bildiri
Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılar.
Bütün yazıların Telif Hakkı Devri, yazarlarına bir form gönderilmek suretiyle alınır. Telif Hakkı Devir Formu göndermeyen yazarların yayınları işleme konmaz. Yayınlanmasına karar verilen yazılar üzerine yazarlarınca hiçbir eklenti yapılamaz.
Her yazı konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar dizgisi yapıldıktan sonra, yazarlarına gönderilerek baskı öncesi gözden istenir. Makale içinde, dergide basıldığı haliyle gözüken hataların sorumluluğu yazarlarına aittir. Hata, editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir..
GEOMATİK dergisinin kapsamı
Fotogrametri ve uzaktan algılama,
Lidar , Yersel lazer tarama, Mobil lazer tarama,
GPS ve uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
Ölçme teknikleri - endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri,
Hidrografik ölçmeler, navigasyon, madencilik ölçmeleri
Mühendislik ölçmeleri, Jeodezi, dengeleme,
Kartografik uygulamalar,
Arazi Toplulaştırma ve uygulamaları,Kadastro ve uygulamaları
İmar Bilgisi ve uygulamaları ve
Geomatik mühendisliği ve yerbilimleri ile bağlantılı multi disipliner çalışmalar

Last modified: 2017-03-07 05:30:28

Volumes

  • No Archives