ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Journal of History and Future (ISSN: 2458-7672)

PublisherCelal Öney

ISSN-L2458-7672

E-ISSN2458-7672

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

Journal of History and Future
Journal of History and Future, 2015 yılında yayın hayatına başlayan ilk aşamada online ileriki aşamada ise gerçek basım yapmayı planlayan ve sadece akademik çalışmalara bünyesinde yer veren bir dergidir. Sadece Türkçe dilindeki eserlere yer vermeyerek İngilizce ve şimdilik Almanca olmak üzere Türkçe’nin yanında iki yabancı dilde de bilimsel araştırma eserleri de kabul etmektedir. Journal of History and Future her ne kadar Türkiye’de yayınlanan bir dergi olmasına rağmen hedeflediği yayın ilkeleri ile de bir dünya dergisi olmak için çalışmalarına devam etmektedir. Yılda 3 defa yayın yapan Journal of History and Future ileriki yıllarda yayın sayısını yıl içinde artırmayı planlamaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapacağı yayınlarla özellikle Tarih alanında ses getirmeyi ve gündem belirlemeyi hedefleyen Journal of History and Future aynı zamanda da Tarih biliminin farklı alanlarında kendisini yetiştirmek isteyen genç araştırmacıların hem uğrak hem de buluşma yeri olmayı da hedeflemektedir. Journal of History and Future resmi olarak hiç bir kuruluşa bağlı olmamakla beraber sadece Celal Öney’in baş editörlüğü altında hiçbir maddi kazanç hedeflemeden yayın hayatına devam etmektedir. Derginin sahibi Celal Öney olmasına rağmen Journal of History and Future tüm tarihçilere adanmış bir e-dergidir. Journal of History and Future an itibariyle online yayınlandığından dolayı dünyanın her tarafından kolay bir şekilde ulaşılması mümkün olmakla birlikte derginin her yayınında elde edilen dergi dosyası çeşitli indekslere gönderilmekte ve dünya üzerinde bir çok akademik tarih gurupları ile paylaşılmaktadır. Kısacası Journal of History and Future, tarihin başlangıcından günümüze insanoğlunun meydana getirdiği olayları ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri veya farklı bakış açılarıyla inceleyen araştırmacıların ürettiği orijinal çalışmaları yayınlamayı hedefleyen bir dergidir.

Last modified: 2016-01-14 19:39:26

Volumes