ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Siyosatshunoslik, Huquq va Xalqaro Munosabatlar jurnali (ISSN: 2181-3477)

PublisherScience Box MCHJ, Uzbekistan

ISSN-L2181-3477

ISSN2181-3477

IF(Impact Factor)7.651 / 2022

Website

Description

Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali - ilmiy jamoa tomonidan ko'rib chiqiladigan, davriy nashr etiladigan, tadqiqot natijalari ochiq ko'rsatiladigan, yuridik, siyosiy va huquq sohasida olimlar va tadqiqotchilar uchun platforma boʻlishga qaratilgan xalqaro elektron jurnaldir. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali sohalarida ilmiy, nazariy va amaliy tadqiqotlarining ilmiy natijalarni qabul qiladi. Jurnal muhimlik va ilmiy mukammallikning umumiy mezonlariga javob beradigan ishlar taqdim etilishiga qaratiladi. Taqdim etilgan maqola jurnalning ilmiy jamoasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Barcha nashr etish talablari va jarayonlari xalqaro standartlarga muvofuq amalga oshiriladi.

Last modified: 2022-09-09 02:20:05

Volumes

  • No Archives