ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI (ISSN: 2181-3469)

PublisherScience Box MCHJ, Uzbekistan

ISSN-L2181-3469

E-ISSN2181-3469

IF(Impact Factor)8.235 / 2022

Website

Description

ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI (2181-3464) - SOHA BO'YICHA ILG'OR ILMIY ISHLARNI E'LON QILISHGA YO'NALTIRILGAN. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI ASOSAN ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA TEXNOLOGIYALAR BO'YICHA FUNDAMENTAL, EMPIRIK TADQIQOT, CASE-STUDY, ADABIYOTLAR TAHLILI VA SHARH, META-ANALIZ, NAZARIYA, AMALIYOT, USLUBIYOT, AMALIY VA INNOVATSION ILMIY ISHLARNI O'RGANADI VA NASHR ETADI. ZAMONAVIY ARXITEKTURA VA MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI VA LOYIHALARI, QURILISHDAGI TURLI YONDASHUVLAR VA JAHON TAJRIBALARI HAM O'RGANILADI VA YORITILADI.

Last modified: 2022-09-09 02:28:30

Volumes

  • No Archives