ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yosh Tadqiqotchi Jurnali (ISSN: 2181-3132)

Publisher2ndSun LLC

ISSN-L2181-3132

E-ISSN2181-3132

IF(Impact Factor)4.7 / 2022

Website

Description

"Yosh Tadqiqotchi" ( Young Researcher - Молодой Исследователь ) jurnali har oyda bir marotaba elektron shaklda chop etiladigan milliy jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, yosh professor va doktorantlar hamda o'rta ta'lim muassasalari hodimlari o'z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.
Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi: Mamlakatimizdagi yosh izlanuvchilarini zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, davlat ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.

Last modified: 2022-06-17 18:05:05

Volumes

  • No Archives