ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Gümrük ve Ticaret Dergisi (ISSN: 2147-9283)

PublisherGümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği

ISSN-L2147-9283

ISSN2147-9283

E-ISSN2667-7512

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

Gümrük ve Ticaret Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler temel alanında hem akademik hem uygulamaya dayalı dış ticaret ağırlıklı konuların tartışıldığı periyodik hakemli bir bilimsel yayın olma amacını taşımaktadır. Yayın kapsamına; genel ekonomi, dış ticaret (iç-dış ticaret), ihracat ve ithalat kapsamındaki konular, konuyla bağlantılı hukuki meseleler, vergileme, finans ve muhasebesel işlemler, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi gibi spesifik alanlar girmektedir.

Last modified: 2024-02-09 16:22:37

Volumes

  • No Archives