ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Bulletin of Veterinary Pharmacology and Toxicology Association (ISSN: 1309-4769)

PublisherVeterinary Pharmacology and Toxicology Association

ISSN-L1309-4769

ISSN1309-4769

IF(Impact Factor)2023 Evaluation Pending

Website

Description

Amaç
Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır.
Kapsam
Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.

Last modified: 2019-12-20 06:04:33

Volumes

  • No Archives