ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1305-7774)

PublisherSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

ISSN-L1305-7774

ISSN1305-7774

E-ISSN1304-6373

IF(Impact Factor)2024 Evaluation Pending

Website

Description

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılında yayın hayatına başlamış, Hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz Nisan ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez on-line ve basılı olarak okurlara sunulmaktadır. Sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslar arası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmak dergimizin nihai amacıdır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir.
Englısh
Our journal’s Full name is Journal Of Suleyman Demirel Unıversity Institute of Social Sciences. Plus, Our journal is one of tehe refered ones. The journal is searched in EBSCO and ASOS indexs.

Last modified: 2016-07-28 16:47:31

Volumes

  • No Archives