ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL AMISOS (ISSN: 2587-2222)

PublisherDavut Yiğitpaşa

ISSN-L2587-2222

ISSN2587-2222

E-ISSN2587-2230

IF(Impact Factor)06 / 2016

Website

Description

Aralık ve Haziran olmak üzere yılda iki sayı olarak şimdilik sanal ortamda yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi konu olarak, Paleoantropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arkeometalurji, Arkeozooloji, Arkeobotanik, Bizans Sanatı, Osmanlı Sanatı, Nümizmatik, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Konservasyon, Müzecilik gibi sosyal bilimler alanlarındaki ana konular ile bunlarla ilgili, ilişkili veya yardımcı konuları ve bunlarla ilişkili yorum, yaklaşım ve kuramları kapsar. Dergi kapsamına uygun olarak bilimsel yenilik getiren, özgün araştırma ve yorum makaleleri, haberler, kazı raporları, ve kitap tanıtımlarını içerir.

Last modified: 2017-11-30 22:06:48

Volumes

  • No Archives