ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Economics and Administrative Sciences (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi) (ISSN: 2564-7733)

PublisherOsmaniye Korkut Ata University

ISSN-L2564-7733

ISSN2564-7733

E-ISSN2587-1625

IF(Impact Factor)2018 Evaluation Pending

Website

Description

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December, both electronically and in print. In Turkish and English languages, articles covering economic and administrative sciences and related subjects are accepted.
(Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, elektronik ve basılı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisadi ve idari bilimler alanlarında ve bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir.)

Last modified: 2017-10-03 20:16:16

Volumes

  • No Archives