ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Eskiyeni (ISSN: 1306-6218)

PublisherAnadolu İlahiyat Akademisi

ISSN-L1306-6218

ISSN1306-6218

E-ISSN2636-8536

IF(Impact Factor)2019 Evaluation Pending

Website

Description

Eskiyeni
ISSN: 1306-6218 e-ISSN: 2636-8536
Dergi Eski Adı:
Eskiyeni Dergisi
Yayımlanan Sayılar: Yıl 2006, Sayı 1 – Yıl 2018, Sayı 37
Yayın hayatına 2006 yılında başlayan Eskiyeni, Yaz ve Kış dönemlerinde olmak üzere yılda iki sayı olarak Anadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Eskiyeni dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde özgün makale, araştırma ve incelemeler, değerlendirme yazıları, kitap kritiği ve akademik çeviri yazılar yayınlar. Bu yayınlar sayesinde din ilimleri ve beşeri ilimler alanında eleştirel ve kapsamlı çalışmaları ile literatüre katkı sağlamayı amaçlar. Yayın kurulu ve danışma kurulu üyeleri alanında seçkin bilim insanlarından oluşmaktadır. Yayınlanacak olan yazılarda araştırma ve yayın etiği kurallarına uygunluk esas alınır.
Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Yazılarda makaleler için üst sınır 10.000, tanıtım türü yazılar için 1.500 kelimedir. İstisnai durumlarda yayın kurulu kararları esastır.
Akademik makalelerde başlıkların yanında İngilizce ve Türkçe özetler yer almalı, bunlar 150 kelimeyi geçmemeli (Yabancı dildeki makaleler için bu şart aranmaz) ve anahtar 3-7 kelimelik anahtar sözcük/keywords bulunmalıdır.

Last modified: 2018-12-26 19:24:21

Volumes

  • No Archives